Kurs Gjermanisht Online në Grup

Dëshironi të mësoni gjuhën gjermane? Nuk keni gjetur ende rehat me mundësitë që ju ofrohen në qytet? Ne mendojmë se kemi kursin më të mirë që keni bërë ndonjëherë. Në fakt, me modesti, jemi të bindur për këtë. Mësuesja jonë është ndër më të talentuarat për ta thjeshtësuar procesin e të nxënit, ndër më të përkushtuarat për ta përforcuar informacionin e ri dhe ndër më të informuarat për të përdorur teknikat dhe programet më të suksesshme të mësimdhënies.

Mësimi do të zhvillohet në Skype dhe nëpërmjet planifikimit të kujdesshëm dhe aktiviteteve me në qendër studentin, mësuesja jonë online do të sjellë orë motivuese, ku të nxënit do të bëhet që në klasë dhe me përfshirjen e teknologjisë, vetëm do të përforcohet në shtëpi. Jini të bindur që kursi më i ri i gjuhës gjermane në grup do ta bëjë gjermanishten të lehtë për t’u mësuar dhe orën e jetës suaj entuziaste për t’u jetuar.

Lexoni të dhënat e kursit më poshtë:

  • Kohëzgjatja: 60 orë
  • Pagesa: 180 euro
  • Ditët: e hënë/e mërkurë/e premte
  • Orari: 18.00 – 18.50
  • Nurmi i studentëve: 4-6 për grup.

Këtu mund të mësoni të tjera detaje rreth kursit.

Për çdo pyetje që mund t’ju vijë ndër mend dhe çdo paqartësi në informacionet më sipër, na kontaktoni këtu