Paketa Office

Paketa Office është një kurs kompjuteri profesional që mbulon njohuritë bazë për përdorimin e sistemit operativ Windows dhe paketën Microsoft Office. Ky kurs informatike zhvillohet prej më se një dekade në qendrën tonë.

Në këtë kurs përfshihen programet:

✪ Microsoft Word
✪ Microsoft Excel
✪ Microsoft PowerPoint
✪ Shfletuesi i Internetit
✪ Përdorimi i Email-it

Kursi i Paketës Office të aftëson për punë zyre direkt pas përfundimit të tij.

Detaje rreth kursit Paketa Office

Ky kurs zhvillohet brenda 20 seancash (përafërsisht dy muaj) në grupe pesë deri në dhjetë studentë. Oraret janë fleksibël si gjatë orareve të para të ditës, ashtu edhe në pasdite. Mësimi i gjithë këtyre programeve në Smart Center kushton 8.000 lekë.

Për grupe më të vegjël se pesë studentë, apo kurs individual, aplikohen çmime të tjera:

  • 4 studentë -> 450 lekë/ora për student
  • 3 studentë -> 600 lekë/ora për student
  • 2 studentë -> 850 lekë/ora student
  • 1 student -> 1.400 lekë/ora