Kurse AutoCAD

Smart Center ofron kurse AutoCAD në Vlorë dhe online. AutoCAD, nga Autodesk, është një nga programet e parë CAD (Computer-Aided Design) dhe sot është aplikacioni më i përdorur gjerësisht në CAD. AutoCAD përdoret për hartimin në planimetri 2D dhe modelim në 3D në çdo disiplinë, duke përfshirë shumë fusha përdorimi: arkitekturë, mobilieri, inxhinieri ndërtimi, inxhinieri mekanike, inxhinieri elektrike, inxhinieri nafte, elektronikë, dizajn të brendshëm, dizajn industrial, etj.

Kurse AutoCAD

Në kursin e trajnimit për programin AutoCAD pranë Smart Center ju do të njiheni me ndërfaqen, komandat, realizimin e planimetrive në 2D dhe modelim/renderizim në 3D.


Kursi i AutoCAD-it do të ketë një total prej 22 orësh, kohë e mjaftueshme për të mësuar, praktikuar dhe përvetësuar AutoCAD-in. Leksionet do të zhvillohen nga mësuesja jonë, Mirbana Lame, me mbi një dekadë eksperiencë në këtë fushë.

Përvetësimi i AutoCAD-it është investim për certifikimin e një profesioni të kërkuar sot në tregun e punës.

Çfarë përfshihet në kurse AutoCAD-i

Konceptet Bazë

 1. Çfarë është AutoCAD-i
 2. Ndërfaqja e AutoCAD-it
 3. Koordinatat dhe njësitë
 4. Parametrat e vizatimit

Ndërtimi i Objekteve

 1. Gjeometria e objekteve themelore
 2. Objekte të përbëra
 3. Prona të objekteve
 4. Teksti në AutoCAD

Ndërtimi i Avancuar i Objekteve

 1. Referencat ndaj objekteve
 2. Ndjekja e referencës së objektit
 3. Ndjekja polare
 4. Kufizimet parametrike
 5. 2D Navigation
 6. Administrimi i pamjeve
 7. Sistemi i koordinatorit personal

Redaktimi i Objekteve

 1. Metodat e përzgjedhjes
 2. Edicioni i thjeshtë
 3. Edicioni i avancuar
 4. Grupimi i objekteve
 5. Hije, gradientët dhe konturet
 6. Vetitë e paletave

Organizimi i Vizatimeve

 1. Capes (Shtresat)
 2. Blocks  (blloqet)
 3. Referenca të jashtme
 4. Burimet në vizatime

Vizatimi 3D

 1. Hapësira e Modelimit 3D
 2. SCP në 3D
 3. Vizualizimi 3D
 4. Objekte 3D
 5. Solids (sendet)
 6. Surfaces (sipërfaqet)
 7. Mash (ndërthurjet)
 8. Modelimi (rendering)

Mësoni më shumë për kurse AutoCAD në Smart Center duke na kontaktuar në telefon ose Whatsapp.