Çmimet e Kurseve

Më poshtë do të gjeni çmimet e kurseve të gjuhëve të huaja. Smart Center ofron kurse anglisht, kurse gjermanisht dhe kurse italisht.

Gjuhë të HuajaMe ritëm Normal
8 orë/ muaj
Me ritëm Intensiv
16 orë/ muaj
Për fëmijë
8 orë/ muaj
Kurs i Përgjithshëm3.000 lekë/muaj6.000 lekë/muaj3.000 lekë/muaj
Kurs Përgatitor për Provime3.500 lekë/muaj7.000 lekë/muaj—–

Kurse individuale dhe në grup

 1. Pagesa mujore është përcaktuar bazuar në orët që zhvillohen çdo muaj. Çdo orë mësimore në kursin e përgjithshëm kushton rreth 370 lekë, ndërsa në atë përgatitor për provime rreth 430 lekë. Në rastin kur muaji ofron më tepër orë për studentët sesa ato përmendur më sipër (8 dhe 16) qendra ka të drejtën të anulojë orën që konsiderohet e papaguar.  Për këtë studentët njoftohen dhe lajmërohen në klasë.
 2. Grupet janë të përbërë nga 5-10 studentë.
 3. Për grupet me:
  • 4 studentë -> 450 lekë/ora për student,
  • 3 studentë -> 600 lekë/ora për student
  • 2 studentë -> 850 lekë/ora student,
  • 1 student -> 1.400 lekë/ora.
 4. Për kurset online, çmimet e mësipërme për grupet me tre, dy dhe një studentë janë në euro (4.5 euro, 6 euro, 8.5 euro dhe 14 euro).
 5. Kur grupi mbetet me më pak se katër studentë qendra, për të mos rritur çmimin e kursit, zhvillon një orë më pak gjatë javës, kjo me miratimin e studentëve.

Kurse Kompjuteri

Më poshtë janë çmimet tona për një sërë kursesh kompjuterike në programe financiare dhe programe të tjera profesionale:

Kurse Kompjuterike
Paketa Office (Word, Excel, PowerPoint, Internet, Email)8000 lekë (20 orë)
AutoCAD  2D & 3D28.000 lekë
Financa 515.000 lekë
Alpha15.000 lekë
Adobe Photoshop18.000 lekë
Adobe Premiere24.000 lekë

Më poshtë janë çmimet e provimeve ndërkombëtare për të cilat ne ofrojmë kurse përgatitore. Këto çmime vendosen nga palë të treta dhe nuk varen nga ne.

Tarifa e Provimeve Ndërkombëtare
Cambridge English (KET, PET, FCE, CAE)130, 140, 180, 185 EURO
TOEFL170/180$
TOEIC135 EURO
IELTS 

Për çdo paqartësi, mos ngurroni të na kontaktoni në telefon ose në Whatsapp. Ju mirëpresim!