Home
Çmimet

Çmimet

Gjuhë të Huaja
Anglisht, Italisht,
Gjermanisht
Me ritëm Normal
8 orë/ muaj
Me ritëm Intensiv
16 orë/ muaj
Për fëmijë
8 orë/ muaj
Kurs i Përgjithshëm 3.000 lekë/muaj 6.000 lekë/muaj 3.000 lekë/muaj
Kurs Përgatitor për Provime 3.500 lekë/muaj 7.000 lekë/muaj —–

*Pagesa mujore është përcaktuar bazuar në orët që zhvillohen çdo muaj. Çdo orë mësimore në kursin e përgjithshëm kushton rreth 370 lekë, ndërsa në atë përgatitor për provime rreth 430 lekë. Në rastin kur muaji ofron më tepër orë për studentët sesa ato përmendur më sipër (8 dhe 16) qendra ka të drejtën të anulojë orën që konsiderohet e papaguar.  Për këtë studentët njoftohen dhe lajmërohen në klasë.
**Grupet janë të përbërë nga 5-10 studentë.
***Për grupet me:

  • 4 studentë -> 450 lekë/ora për student,
  • 3 studentë -> 600 lekë/ora për student
  • 2 studentë -> 850 lekë/ora student,
  • 1 student -> 1.400 lekë/ora.

****Për kurset online, çmimet e mësipërme për grupet me tre, dy dhe një studentë janë në euro (4.5 euro, 6 euro, 8.5 euro dhe 14 euro).
*****Kur grupi mbetet me më pak se katër studentë qendra, për të mos rritur çmimin e kursit, zhvillon një orë më pak gjatë javës, kjo me miratimin e studentëve.

Kurse Kompjuterike
Paketa Office (Word, Excel, PowerPoint, Internet, Email) 8000 lekë (20 orë)
AutoCAD  2D & 3D 25.000 lekë
Financa 5 12.000 lekë
Alpha 12.000 lekë
Adobe Photoshop 15.000 lekë
Adobe Premiere 20.000 lekë
Tarifa e Provimeve Ndërkombëtare
Cambridge English (KET, PET, FCE, CAE) 130, 140, 180, 185 EURO
TOEFL 170/180$
TOEIC 135 EURO
IELTS