Kurse Gjermanisht

Smart Center ofron kurse gjermanisht në Vlorë dhe online me ritëm normal dhe intensiv për të rritur dhe fëmijë.

Kursi normal zhvillohet 12 orë në muaj (3 orë në javë) dhe 20 orë në muaj (5 orë në javë).

Në varësi të kohës dhe interesit të studentëve, frekuentimi mund të jetë edhe më i shpeshtë. Ne gjithashtu zotërojmë një larmi metodash të cilat i përshtasim në varësi të grupmoshave, por edhe specifikave të grupeve.

Mësuesja e kursit të gjermanishtes, me një përvojë të gjerë në mësimdhënie, ka përgatitur një numër të madh studentësh që gjermanishten e kanë zgjedhur kryesisht për arsye punësimi apo shkollimi në Gjermani, por edhe për arsye pasioni për gjuhët e huaja. Mësuesja ka përvojë të gjerë mësimdhënieje.

Më poshtë kemi shkruar edhe një përshkrim të kohëzgjatjes së kursit, bazuar në sugjerimet e Deutsche Welle:

  • Për të qenë niveli A2.1 nevojiten rreth 150 orë mësimore
  • Për të qenë niveli A2.2 nevojiten rreth 225 orë mësimore
  • Për të qenë niveli B1.1 nevojiten rreth 300 orë mësimore
  • Për të qenë niveli B1.2 nevojiten rreth 400 orë mësimore.

Detaje për të filluar Kurse Gjermanisht:

  • Mosha Minimale: 14 vjeç
  • Frekuentimi: duke nisur nga dy orë në javë
  • Nisja: Në çdo kohë
  • Kohëzgjatja: 80 – 100 orë mësimore
  • Pagesa: 24.000 lekë/niveli (paguhet brenda 3 orëve të para të kursit)
  • *Pagesa mund të ndahet edhe në dy këste; kësti I paguhet brenda 3 orëve të para dhe kësti II brenda 30-ditësh nga nisja e kursi.

Ne ju lehtësojmë rritjen tuaj profesionale me kurse gjermanisht!