Gjuhë të Huaja

Smart Center aktualisht ofron kurse individuale dhe në grup për të rritur dhe fëmijë. Gjithashtu ofrojmë kurse intensive sipas nevojave të studentit, në këto gjuhë:

Kurse Anglisht
Kurse Gjermanisht
Kurse Italisht

Të gjitha kurset tona vijnë tek ju edhe online pavarësisht vendndodhjes suaj, për të gjitha gjuhët me rezultate të shkëlqyera!

Kurse Online