Provimi i Michigani-it

CIMG3286Duke qenë se provimi i radhës i Michigan English Test po afrohet, për t’ju ardhur në ndihmë të gjithë studentëve në Vlorë, menduam t’ju mundësojmë një test provë bashkë me pjesët e nevojshme dëgjimore. Ju kujtojmë se testi zgjat dy orë e një çerek (90 minuta Reading dhe 45 minuta Listening), ndaj sigurohuni që para se ta nisni, të fikni telefonin apo çdo mjet tjetër që ju shpërqëndron. Njoftojini dhe prindërit ta ulin zërin e televizorin në sallon :).

Udhëzime:

  1. Shkarkoni dosjen met dhe ç’arkivoheni duke klikuar mbi të djathtas -> Extract here
  2. Hapni së pari testin në pdf dhe në një fletë formati nisni të përgatisni një listë nga 1-135
  3. Selektoni të gjithë pjesët e dëgjimit -> Play Selection
  4. Niseni me pjesët dëgjimore (45 minuta) dhe më pas me pjesën e leximit (90 minuta).

Shkarkoni këtu