Anglishte e Folur – Paketë Verore

Ky kurs intensiv prej 16 seancash është përgatitur për të gjithë ju të rritur që dëshironi të kuptoni e flisni anglisht si dhe për ju që dëshironi të përmirësoni rrjedhshmërinë tuaj. I zhvilluar me profesor anglez me përvojë të jashtëzakonshme në fushën e mësimdhënies, ky kurs, përveçse një dritare në një tjetër kulturë e mendësi, do të rrisë së tepërmi vetësigurinë tuaj në gjuhën angleze.
Të dhënat e kursit:
Kohëzgjatja: 4 javë (7 – 31 Korrik)
Mësimdhënësi: Professor Martin
Vendndodhja: Smart Center II
Çmimi: 6.000 lekë
Spoken