Tani çdo gjuhë kushton vetëm 2500 lekë

Me Smart Center e presim vjeshtën të gjithë të gëzuar! Këtë Shtator Smart Center ju ofron mundësinë të dashuroheni me gjuhët e huaja duke paguar më pak. Vështroni më poshtë:

Kurset për fëmijë
8 orë/muaj (2 orë/javë) për 2000 lekë.

Kurset Normale për të rritur
12 orë/muaj (3 orë/javë) për 2500 lekë.

Kurset Intensive për të rritur
20 orë/muaj (5 orë/javë) për 4500 lekë.

Shënime:

✿ Këtë ofertë e përfitojnë të gjithë studentët që regjistrohen nga data 1 – 21 Shtator.
✿ Kjo ofertë është e vlefshme për të gjithë studentët e rinj dhe zgjat një nivel.

Na kontaktoni!