Seminar Orientues për Provimin MET

Në datën 18 Prill Smart Center do të të zhvillojë një seminar orientues për provimin MET (Michigan English Test) për të gjithë studentët e interesuar për të dhënë këtë provim më 23 Prill. Në  seminar do të mësoni strategji dhe teknika se si të arrini një rezultat sa më të lartë me aftësitë gjuhësore që zotëroni. Duke qenë se në provim testohet: Listening dhe Grammar & Reading edhe seminari do të fokusohet në këto aftësi.

Michigan English Test

Michigan English Test

Të dhëna mbi seminarin
Vendndodhja: Smart Center III
Data: 18 Prill, 2014
Orari: 17.00 – 18.30
Ky seminar ofrohet pa pagesë nga Smart Center. Të gjithë të interesuarve për të qenë pjesëmarrës, ju lutemi të na shkruani në: [email protected] brenda datës 17 Prill.