Programi Vjetor 2019

Programi Vjetor për Fëmijë dhe Adoleshentë zgjat nga data 9 shtator deri në 14 qershor. Çfarë përfshin ky Program Vjetor? Sa herë është kursi në javë dhe nga sa orë? Sa testime do të zhvillohen për nivel? Dhe çfarë ndodh nëse vendosim të mos e ndjekim më kursin? Të gjitha përgjigjet e këtyre pyetjeve mund t’i gjeni në dokumentin e mëposhtëm. Lexoni këtu.

Mos harroni se deri në datën 8 shtator Programi Vjetor vjen me ofertë: 18.000L i gjithë programi, kundrejt 24.400L që do të kushtonte me pagesat mujore.