PET, Testimi Ndërkombetar i Cambridge-it

Certifikimi nëpërmjet testimit të Universitetit të Cambridge-it, PET, Preliminary English Test,  ju mundëson pranimin në studimet pasuniversitare dhe shërben si dëshmi e atësive tuaja komunikuese në gjuhën Angleze.
Smart Center, me shumë përkujdesje ju ofron studentëve ndihmën e nevojshme. Nëpërmjet orëve përgatitore dhe këshillave udhëzuese, ju përfitoni dijet e duhura si dhe njohjen me formatin e provimit, te cilat do t’ju shërbejnë për te garantuar suksesin në ditën e provimit.
Për të siguruar rezultatet më të mira ju ftojmë të ndiqni orët e kursit përgatitor ne Smart Center. Rezultatet e kënaqshme të studentëve që na kanë besuar janë burimi i motivimit të vazhdueshëm në profesionin tonë.
Ju presim të punojmë së bashku me përkushtim!