Njihuni me Robert dhe Kristin, Mësuesit tanë Amerikanë

Robert dhe Kristin, dy mësuesit tanë të rinj amarikanë, do të na bashkohen në 5 janar. Ata janë të specializuar në mësimdhënien e grupmoshave të ndryshme, që nga fëmijët e moshës 2-vjecare deri në profesionistët e biznesit dhe të rinjtë që përgatiten për provime ndërkombëtare.
Njihuni me ta më poshtë.