Mëso Anglisht Online

Smart Center, me afro 11 vite përvojë, me dy qendra kursesh në Vlorë, është qendra e kurseve lider në qytet. Por mbetet qendra lider edhe në mësimin e gjuhëve të huaja online në Shqipëri. Kurset tona i kanë zgjedhur studentë që jetojnë e punojnë jashtë vendit, studentë që jetojnë në Tiranë, sikurse dhe studentë që jetojnë në Vlorë dhe nuk kanë mundur të vijnë pranë ambienteve tona.

Çfarë ju ofrojmë?

✔ Mësues me përvojë të gjerë në mësimdhënien online.
✔ Metodat më inovatore të mësimdhënies.
✔ Përgatitje të përgjithshme dhe për provime ndërkombëtare (TOEFL, IELTS etj)
✔ Njohuri të shkëlqyera rreth mësimdhënies nëpërmjet teknologjisë.
✔ Orë mësimi të individualizuara, të hartuara nga vetë mësuesit e qendrës.
✔ Cilësi sfiduese në rang kombëtar dhe më gjerë.
✔ Tarifa të kënaqshme dhe orare fleksibël.

Në kurset tona:

☑ Ndërtoni njohuri të shëndosha në anglishten e folur, të shkruar, të lexuar dhe të dëgjuar.
☑ Përmirësoni dijet gramatikore dhe i vendosni ato në funksion të komunikimit dhe të shkruarit të saktë.
☑ Aftësoheni në të kuptuarin e anglishtes në botën reale dhe jo veç atë të librave.
☑ Frymëzoheni për ta dashuruar gjuhën angleze.

Me kurset online të Smart Center:

✔  Do të flisni anglisht shumë shpejt, edhe nëse jeni fillestarë. Ne jemi më të mirët në këtë fushë!
✔ Do t’i mbani mend gjatë mësimet e zhvilluara.
Nëse jeni duke kërkuar mësimin online për të përmirësuar njohuritë tuaja në gjuhën angeze, na e besoni përgatitjen tuaj ne dhe do të ndiheni krenarë!