Kurset e Shtatorit

Këtë sezon nis një numër i madh grupesh të reja. Më poshtë do të gjeni një pjesë të tyre që janë krejtësisht të rinj. Veçanërisht në fundjavë kemi të organizuar fëmijët dhe adoleshentët. Këto grupe, edhe pse shumica nisin nivel të ri, nuk i kemi listuar dot më poshtë. Nëse ju nuk gjendeni te grupet e listuara këtu, na kontaktoni sepse me siguri do të gjendeni tek shumë të tjerët që nisin këtë javë.
Anglisht – Niveli A1 (fillestar)
Kohëzgjatja: 16 shtator – 25 mars
Pagesa: 16.000 lekë (i gjithë niveli)
Orari: e shtunë/e diel, 12.30 – 13.55
Anglisht – Niveli A1 
Kohëzgjatja: 13 shtator – 17 janar (80 orë)
Pagesa: 16.000 lekë (i gjithë niveli)
Orari: e hënë – e enjte,  9.00 – 10.10
Anglisht – Niveli A1
Kohëzgjatja: 20 shtator – 14 shkurt (80 orë)
Pagesa: 16.000 lekë (i gjithë programi)
Orari: e hënë – e enjte, 18.00 – 18.55.
Anglisht – Niveli A2 (para-mesatar)
Kohëzgjatja: 11 shtator – 15 janar (80 orë)
Pagesa: 16.000 lekë (i gjithë niveli)
Orari: e hënë – e enjte, 18.00 – 19.10
Anglisht – Niveli Mesatar (B1+)
Kohëzgjatja: 21 shtator – 15 shkurt (100 orë)
Pagesa: 19.000 lekë (i gjithë programi)
Orari: e hënë – e enjte, 19.00 – 20.10
Anglisht – Niveli Mbimesatar (B2)
Kohëzgjatja: 20 shtator – 14 shkurt (100 orë)
Pagesa: 19.000 lekë (i gjithë programi)
Orari: e hënë – e enjte, 19.00 – 20.10.
Anglisht – Përgatitje për FCE (B2)
Kohëzgjatja: 16 shtator – 24 dhjetor (45 orë)
Pagesa: 13.500 lekë (i gjithë programi)
Orari: e hënë – e enjte, 11.30 – 12.55
Anglisht – Niveli B2 – Objektivi FCE
Kohëzgjatja: 16 shtator – 9 qershor (78 orë)
Pagesa: 19.000 lekë (i gjithë programi)
Orari: e shtunë – e diel, 12.30 – 13.25
Anglisht – Fillestar për të Fëmijë
Kohëzgjatja: 20 shtator – 14 qershor (78 orë)
Pagesa: 19.000 lekë (i gjithë programi)
Orari: e hënë – e enjte, 17.00 – 17.55.
Gjermanisht– Niveli A1 (fillestar)
Kohëzgjatja: 18 shtator – 19 mars (75 orë)
Pagesa: 18.000 lekë (i gjithë niveli)
Orari: e hënë/e enjte, 17.00 – 18.25
Gjermanisht– Niveli A2 (fillestar)
Kohëzgjatja: 11 shtator – 12 mars
Pagesa: 18.000 lekë (i gjithë niveli)
Orari: e hënë/e enjte, 18.30 – 19.55
Gjermanisht– Niveli B1 (fillestar)
Kohëzgjatja:  shtator – shkurt (75 orë)
Pagesa: 18.000 lekë (i gjithë niveli)
Orari: e hënë/e enjte/e premte, 20.00 – 21.25 (data e nisjes së këtij grupi nuk është përcaktuar ende).
Për çdo pyetje a paqartësi në lidhje me kurset e mësipërme apo të tjerë të palistuar në këtë postim, ju lutemi t’na kontaktoni pa asnjë hezitim në: [email protected] & 069 31 40170.