Kurset e Qershorit në Smart Center

Më poshtë po ju prezantojmë vetëm disa prej kurseve të muajit qershor. Ditët në vijim do t’ju njohim edhe me më tepër detaje mbi paketat tona verore për fëmijë e të rritur.
Anglisht – Paketa Verore për Fëmijë
Kohëzgjatja: 18 qershor – 26 korrik (40 orë)
Orari: e hënë – e enjte, 9.00  – 10.25
Çmimi: 11.000 lekë (e gjithë paketa)
Anglisht – Paketa Verore për Fëmijë, Grupi II
Kohëzgjatja: 18 qershor – 26 korrik (40 orë)
Orari: e hënë – e enjte, 10.35 – 12.00
Çmimi: 11.000 lekë (e gjithë paketa)
Anglisht – Paketa Verore për Adoleshentë
Kohëzgjatja: 18 qershor – 26 korrik (40 orë)
Orari: e hënë – e enjte, 10.00 – 11.25
Çmimi: 11.000 lekë (e gjithë paketa)

Anglisht – Paketa Verore për të Rritur, Niveli B1
Kohëzgjatja: 11 qershor – 2 gusht (80 orë)
Pagesa: 16.000 lekë (i gjithë programi)
Orari: e hënë – e enjte, 17.00 – 18.50.
Gjermanisht për Fëmijë & Adoleshentë – Niveli A1
Kohëzgjatja: 18 qershor – 26 korrik (40 orë)
Orari: e hënë – e enjte, (orari i pacaktuar ende)
Çmimi: 11.000 lekë (e gjithë paketa)
Informatikë për Fëmijë
Kohëzgjatja: 18 qershor – 19 korrik (5 javë, 20 orë)
Pagesa: 6.000 lekë (i gjithë programi)
Orari: e hënë – e enjte, 9.00 – 9.55.
Për interesime mbi kurse të palistuara në këtë postim, na kontaktoni në: [email protected] & 069 31 40 170.
*Pagesa e kursit kryhet kryhet e plotë brenda tre orëve të para.
*Studenti mund ta anulojë pjesëmarrjen brenda tre orëve të para të kursit. Pas kësaj kohe, kur ai është i kënaqur me cilësinë e kursit, do të konsiderohet pjesë e tij deri në mbyllje të nivelit.