Kurset e Nëntorit në Smart Center

Më poshtë do të gjeni të dhënat e grupeve më të reja të gjuhës angleze dhe të informatikës. Nëse oraret tuaja nuk përshtaten me ato të kurseve më poshtë, mos hezitoni të na kontaktoni për të gjetur një zgjidhje më të mirë për ju.
Anglisht – Niveli A1 (fillestar për adoleshentë)
Kohëzgjatja: 14 nëntor – 14 qershor* (78 orë)
Pagesa: 19.000 lekë (i gjithë niveli)
Orari: e hënë/e mërkurë, 15.00 – 15.55
Anglisht – Niveli A1 (për fëmijë)
Kohëzgjatja: 18 nëntor – 9 qershor (78 orë)
Pagesa: 19.000 lekë (i gjithë niveli)
Orari: e shtunë/e diel, 13.00 – 13.55
Anglisht – Niveli A1 ( për të rritur)
Kohëzgjatja: 7 nëntor – 13 mars (80 orë)
Pagesa: 16.000 lekë (i gjithë niveli)
Orari: ee hënë – e enjte, 19.10 – 20.20
Anglisht – Niveli A2 (para-mesatar)
Kohëzgjatja: 20 nëntor – 19 prill (80 orë)
Pagesa: 16.000 lekë (i gjithë niveli)
Orari: e hënë – e enjte, 17.00 – 18.10
Anglisht – Niveli A2 (para-mesatar)
Kohëzgjatja: 11 nëntor – 31 mars (80 orë)
Pagesa: 16.000 lekë (i gjithë niveli)
Orari: e shtunë/e diel, 10.30 – 12.30 (10 min pushim midis orëve)
Informatikë – Paketa Office
Kohëzgjatja: 20 nëntor – 9 janar (30 orë)
Pagesa: 6.000 lekë (i gjithë programi)
Orari: e hënë/e mërkurë/e enjte, 10.10 – 11.00.
*Që dy grupet e para të mbyllen në kohë për pushimet verore, javët e fundit kursi do të ndiqet më itensiv ose orët do të jenë pak më të gjata.
Për çdo pyetje a paqartësi në lidhje me kurset e mësipërme apo të tjerë të palistuar në këtë postim, ju lutemi t’na kontaktoni pa asnjë hezitim në: [email protected] & 069 31 40170.