Kurset e Majit në Smart Center

Çdo muaj nisin kurse dhe grupe të reja në Smart Center I dhe II. Po ju njohim më poshtë me kurset e reja të gjuhëve të huaja dhe atyre të informatikës që nisin përgjatë muajit maj:
Anglisht – Niveli B1+ (mesatar)
Kohëzgjatja: 2 maj – 30 qershor (100 orë, super intensiv)
Pagesa: 19.000 lekë (i gjithë niveli)
*Orari: e hënë, e martë, e enjte, 17.40 – 18.50, e mërkurë 16.00 – 19.00, e shtunë/e diel: 13.30 – 16.00.
Anglisht – Niveli B2 (mbi-mesatar)
Kohëzgjatja: 15 maj – 28 shtator (100 orë)
Pagesa: 19.000 lekë (i gjithë niveli)
Orari: e hënë – e enjte, 17.30 – 18.40.
Anglishte e Folur
Kohëzgjatja: 29 maj – 20 korrik (32 orë)
Pagesa: 9.000 lekë (i gjithë programi)
Orari: e hënë – e enjte, 18.00 – 18.55.
Hyrje në Kontabilitet & Financa 5
Kohënisja: 15 maj (25 orë)
Pagesa: 12.000 lekë (i gjithë programi)
Orari: e hënë – e enjte, 18.00 – 18.55.
Për interesime mbi kurse të palistuara në këtë postim, na kontaktoni në: [email protected] & 069 31 40 170.
*Ky grup ka zgjedhur që nivelin B1+ ta përfundojë brenda një hapsire kohore dy-mujore.