Kurset e Janarit në Smart Center

Në kurset tona të gjuhëve ju mësoni ta flisni gjuhën që në orën e parë.  Ne i mëshojmë shumë zhvillimit të aftësive komunikative, të folura e të shkruara, pa neglizhuar aftësitë e tjera gjuhësore. Mësimi i gramatikës në qendrën tonë është gjithmonë në funksion të një komunikimi të saktë dhe të drejtë; asnjëherë i izoluar. Nëse do të pyesni studentët tanë do t’ju sygjerojnë Smart-in për të mësuar anglishten. Dëgjojini sygjerimet e shokëve! Kemi disa grupe të reja për ju:
Anglisht – Niveli A1
Kohëzgjatja: 15 janar – 10 prill (80 orë)
Pagesa: 16.000 lekë (i gjithë niveli)
Orari: e hënë – e enjte, 10.15 – 11.25
Anglisht – Niveli A1
Kohëzgjatja: 15 janar – 19 korrik (80 orë)*
Pagesa: 16.000 lekë (i gjithë niveli)
Orari: e martë/e enjte, 17.00 – 17.55
Anglisht – Niveli A2
Kohëzgjatja: 18 janar – 14 maj (80 orë)
Pagesa: 16.000 lekë (i gjithë niveli)
Orari: e hënë – e enjte, 9.00 – 10.10
Anglisht – Niveli B1
Kohëzgjatja: 22 janar– 12 prill (60 orë)
Pagesa: 12.000 lekë (i gjithë programi)
Orari: e hënë – e enjte, 18.00 – 19.10.
Anglisht – Niveli B1+
Kohëzgjatja: 16 dhjetor– 9 maj (100 orë)
Pagesa: 19.000 lekë (i gjithë programi)
Orari: e hënë – e enjte, 11.30 – 12.40

Anglisht – Niveli B2
Kohëzgjatja: 20 janar – 15 korrik (100 orë)
Pagesa: 19.000 lekë (i gjithë programi)
Orari: e shtunë – e diel, 8.30 – 10.30
Anglishte Ekspres
Kohëzgjatja: 22 Janar – 15 shkurt
Orari: 15.30 – 16.40 (e hënë – e enjte)
Pagesa: 6.000 lekë (i gjithë programi)
Italishte Ekspres
Kohëzgjatja: 15 Janar – 15 shkurt
Orari: 13.00 – 15.00 (e hënë – e enjte)
Pagesa: 10.000 lekë (i gjithë programi)
Për çdo interesim a paqartësi, na kontaktoni në: 069 31 40 170 & [email protected]!