Kurset e Gushtit në Smart

Gushti është muaj pushimesh për shumëkënd, por në ditët e gjata të verës ka vend edhe për akullore, edhe për çokollatë. 😉 Po listojmë disa nga grupet që planifikojmë të fillojmë në muajin gusht.
Anglisht – Niveli A1 (fillestar)
Kohëzgjatja: 26 korrik  – 14 nëntor (80 orë)
Pagesa: 16.000 lekë (i gjithë niveli)
Orari: e hënë – e enjte, 19.00 – 20.10
Anglisht – Niveli B1 (mesatar)
Kohëzgjatja: 1 gusht  – 30 tetor (60 orë)
Pagesa: 12.000 lekë (paketë verore)
Orari: e hënë – e enjte, 19.00 – 20.10
Anglisht – Anglishte e Folur (Niveli B1+)
Kohëzgjatja: 1 gusht – 28 gusht (20 orë)
Pagesa: 6.000 lekë (i gjithë programi)
Orari: e hënë – e enjte, 19.00 – 20.10
Mësues Amerikan
Anglisht – Përgatitje për FCE (B1+/B2)
Kohëzgjatja: 31 korrik – 12 tetor (100 orë)
Pagesa: 29.000 lekë (grup i vogël)
Orari: e hënë – e enjte, 15.30 – 17.50
Anglisht – Paketa Verore për Fëmijë
Kohëzgjatja: 7 gusht – 14 shtator (40 orë)
Orari: e hënë – e enjte, 9.00 – 10.50
Çmimi: 11.000 lekë (e gjithë paketa)
Hyrje në Kontabilitet  & Programi Financa 5
Kohëzgjatja: 7 gusht – 7 shtator (20 orë)
Orari: e hënë – e enjte, 18.00 – 18.55
Çmimi: 12.000 lekë (i gjithë programi).
Për çdo pyetje a paqartësi në lidhje me kurset e mësipërme apo të tjerë të palistuar në këtë postim, ju lutemi t’na kontaktoni pa asnjë hezitim në: [email protected] & 069 31 40170.