Kurse të Reja në Prill

Me interesimet të shumta pas 9-vjetorit të Smart Center, këtë fillimprill do të nisim gjithashtu një sërë grupesh të reja. Zgjidhni grupin që ju përshtatet më poshtë dhe na kontaktoni!
Anglisht – Niveli A1 (fillestar)
Kohëzgjatja: 4 prill  – 28 shtator  (80 orë, me ritëm normal)
Pagesa: 16.000 lekë (i gjithë niveli)
Orari: e hënë – e enjte, 16.30 – 17.55
Anglisht – Niveli A2 (paramesatar)
Kohëzgjatja: 10 prill  – 31 korrik (80 orë, me ritëm intensiv)
Pagesa: 16.000 lekë (i gjithë niveli)
Orari: e hënë – e enjte, 18.45 – 19.55
Anglisht – Niveli B1 (mesatar)
Kohëzgjatja: 3 prill – 23 nëntor (100 orë, me ritëm normal)
Pagesa: 19.000 lekë (i gjithë niveli)
Orari: e hënë/e mërkurë 16.00 – 17.25
Anglisht – Niveli B1+ (mesatar)
Kohëzgjatja: 10 prill – 24 gusht (100 orë, me ritëm intensiv)
Pagesa: 19.000 lekë (i gjithë niveli)
Orari: e hënë – e enjte, 19.00 – 20.10
Anglisht – Përgatitje për TOEFL (mesatar+ – mbimesatar)
Kohëzgjatja: 5 prill – 25 korrik (80 orë, me ritëm intensiv)
Pagesa: 20.000 lekë (i gjithë programi)
Orari: e hënë – e enjte, 14.35 – 15.45
Mësues Amerikan
Anglisht për Fëmijë (fillestar)
Kohënisja: 8 prill (80 orë)
Pagesa: 2500 lekë/muaj
Orari: e shtunë/e diel, 11.30 – 12.25
Italisht – Niveli A1 (fillestar)
Kohënisja: 24 prill (60 orë)
Pagesa: 3.000 lekë/muaj
Orari: e hënë/e mërkurë/e enjte, 13.00 – 13.55
Informatikë – Përgatitje për EIPASS 7 Modulet
Kohëzgjatja: 10 prill – 30 mars (40 orë)
Pagesa: 100 euro certifikim + 50 euro trajnim (i gjithë programi)
Orari: e shtunë/e diel, 8.30 – 9.25
Hyrje në Kontabilitet & Financa 5
Kohënisja: 10 prill (25 orë)
Pagesa: 12.000 lekë (i gjithë programi)
Orari: e hënë/e mërkurë, 19.00 – 19.55.
Disa pak grupe të tjerë (si p.sh. Anglishte e Folur) nuk janë përfshirë në këtë listë, ndaj nëse keni interes për një tjetër kurs a nivel, na shkruani pa ngurruar. Ne do e gjejmë zgjidhjen për ju pa vonuar gjatë. Na kontaktoni në: [email protected] & 069 31 40 170.