Italisht për Call Center

Dy vitet e fundit, kërkesa e studentëve për t’u trajnuar në gjuhën italiane për Call Center është rritur ndjeshëm. Për të gjithë të rinjtë në kërkim të një pune, Smart Center fillon grupin e ri përgatitor për Call Center. Kjo përgatitje do të zgjasë 20 orë në grupe me 4-8 studentë dhe, nga përvoja e deritanishme, të gjithë studentët kanë qenë të punësueshëm në përfundim të kësaj përgatitjeje.
Për informacione të mëtejshme, ju lutem të na kontaktoni në: 069 31 40 170 & [email protected]!