Gjermanishtja për Adoleshentë

Gjuha gjermane është aktualisht gjuha që po bëhet më e kërkuar dita ditës. Shumë të rritur, kryesisht pjesë e sistemit shëndetësor, e kanë kuptuar herët këtë dhe janë në vijimësi të përgatitjes së tyre pranë qendrës sonë; të tjerë na shtohen çdo javë. Çfarë nuk e kemi pritur me kaq intensitet ka qenë interesimi i prindërve për të nisur mësimin e gjuhës gjermane në një moshë të hershme te fëmijët e tyre.
Të dhëna mbi kursin për fëmijë dhe adoleshentë:
Niveli: A1 (Fillestar)
Frekuentimi: 2 orë në javë
Kohëzgjatja: rreth 75 – 80 orë mësimore
Çmimi: 3000 lekë/muaj
Ju tashmë e dini se ku bëhen Zgjedhjet e Zgjuara!
Mëso Gjermanisht në Smart Center