EIPASS Info Session

Mësues, Nxënës, Studentë, Punonjës të Administratës Publike si dhe çdokush që dëshiron të zgjerojë njohuritë e të pasurojë CV-në e tij në fushën e Teknologjisë së Informacionit, në datën 17 Shtator EIPASS Albania dhe Smart Center organizojnë një sesion informimi mbi certifikimet ndërkombëtare EIPASS. Miq të Smart-it, ejani dhe informohuni rreth certifikimeve EIPASS (European Informatics PASSport) që mund të përfitoni në Smart Center. Qendra jonë është akredituar nga CERTIPASS duke qenë kështu e vetmja e këtij lloji në qytet.

Rezervoni një orë nga koha juaj për të marrë informacion të vlefshëm që mund të përkthehet në thellimin e njohurive dhe kompetencave tuaja dixhitale. Shtojeni në CV-së tuaj një kualifikim të njohur në nivel Kombëtar dhe Ndërkombëtar!

Hyrja është e lirë dhe një super ofertë ju pret!

Detajet e Eventit

  • EIPASS Info Session
  • Smart Center II, në 17.00
  • Vlorë