Anglisht për Parashkollore 4-5 Vjeçarë

Anglisht ParashkollorëPrej disa vitesh, në Smart Center zhvillohen edhe kurse për fëmijët e vegjël 4-5 vjeçarë. Nëpërmjet aktiviteteve krijuese dhe këngëve, ky kurs i zhvilluar në një mjedis vetëm anglisht-folës synon të stimulojë dashurinë e fëmijëve për gjuhën angleze dhe të mësuarin.  Numri i studentëve për grup është i vogël, 4-8 studentë (përgjithsisht 6-7) dhe fëmijët do të përfshihen në aktivitete entuziaste interaktive ku do të ekspolorojnë koncepte dhe ide të reja.
Në ambjentin tonë tepër pozitiv, ky kurs do t’i ndihmojë fëmijët tuaj të hedhin hapa të sigurtë drejt dijes.
Ky kurs mundëson gjithashtu një përvojë të vyer në përmirësimin e aftësive personale, sociale, emocionale dhe kreative.
Kursi për fëmijët parashkollorë zhvillon vetëbesimin dhe pavarësinë, çka do t’i ndihmojë fëmijët të përgatiten për klasën e parë.
Regjistrojeni fëmijën tuaj në Smart Center II, në: 069 31 40 170 & [email protected]!
Në foto: Jusra & Jusra