12 vite përvoje me IELTS – Mësues Amerikan

Smart Center do të nisë një kurs të ri përgatitor në datën 14 nëntor. Për 3 muaj ju do të zotëroni teknikat e nevojshme për të performuar më së miri në të katër aftësitë që teston IELTS. Mësuesi ynë amerikan, Jon Cavitt, ka 12 vite përvojë në përgatitjen për testime ndërkombëtare. IELTS në Smart Center
Kursi Përgatitor për IELTS është një mundësi shumë e mirë që studentët të mësojnë aftësitë e nevojshme për të arritur suksesin në testim. Programi është hartuar që t’i përçojë teknikat e provimit në një kohë të shkurtër. Përgjatë programit, studentët do të praktikojnë gjerësisht aftësitë e tyre dëgjimore, ato të të shkruarit, të të folurit dhe të kuptuarit të teksteve.
Rreth kursit:
Frekuentimi: 60 seanca
Pagesa: 18.000 (300 lekë/seanca)
Kohëzgjatja: 14 nëntor – 14 shkurt
Vendodhja: Smart Center II
OFERTË
Për çdo regjistrim deri në 10 nëntor, paketa përgatitore për IELTS kushton: 15.000 lekë.