Udhëzimi i MAS – Përcaktimi i Testeve Ndërkombëtare & Niveleve Gjuhësore

Në 3 dhjetor, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka nxjerrë një udhëzim të ri ku përcaktohen testet ndërkombëtare të pranuara nga universitetet shqiptare si dhe nivelet përkatëse sipas ciklit të studimeve.
MAS testet ndërkombëtareNjë ndryshim i rëndësishëm është fakti që tashmë edhe një diplomë ndërkombëtare e gjuhës italiane, gjermane, frënge apo spanjolle, ju ndihmon po aq sa një diplomë e gjuhës angleze. Tjetër ndryshim shumë i rëndësishëm është edhe niveli gjuhësor i pranuar nga MAS për tërheqjen diplomave të ciklit të dytë dhe të tretë të studimeve. Po postojmë më poshtë pjesë nga udhëzimi i MAS për të qartësuar të gjithë studentët:Udhëzimi i ri i MAS - 3 dhjetor 2015
Lista e Provimeve Ndërkombëtare - Smart Center
 
 
 
Këtu mund të gjeni edhe udhëzimin e plotë.