Smart Center III – Oferta për Studentë

Të gjithë studentët që jetojnë e studiojnë pranë Smart Center III tani mund të përfitojnë nga oferta jonë më e re për kurset intensive. Çdo kurs intensiv kushton 4.000 lekë/muaj nga 5.000 lekë që është në Smart I & II.

Kurs Intensiv 

  • 5 orë/javë
  • 4.000 lekë/muaj (ishte 5.000 lekë)

Kurs Normal

  • 3 orë/javë
  • 3.000 lekë/muaj

 
Shënime:
✿ Këtë ofertë e përfitojnë të gjithë studentët që regjistrohen nga data 1 – 31 Tetor.
✿ Kjo ofertë është e vlefshme për të gjithë studentët e rinj dhe zgjat një nivel.