Si të Ndërtojmë një WordPress Theme

WordPress-i është sistemi më i përhapur në botë për menaxhimin e website-ve. Smart Center organizon workshop-in ‘Si të Ndërtojmë një WordPress Theme’ ku të gjithë pjesëmarrësit do të mësojnë se si ta kthejnë një website nga statik në dinamik, të menaxhueshëm me WordPress me prof. Baki Goxhaj. Jeni të ftuar të gjithë ju që keni interes në këtë fushë; njohuritë bazike në HTML janë përparësi.

Ky workshop ofrohet pa pagesë nga Smart Center. Mos harroni të merrni edhe laptop-ët me vete!

Detajet e Eventit

  • Si të Ndërtojmë një WordPress Theme