Matura Shtetërore dhe TOEIC

Ne në Smart Center përpiqemi që studentët t’i orientojmë drejt provimeve ndërkombëtare dhe jo thjesht të përfundojmë një cikël prej disa nivelesh. Në këtë postim të shkurtër dëshirojmë të shkruajmë për përvojën që patëm me një sërë studentësh të cilët morëm përsipër t’i përgatisnim për maturën shtetërore.

Pas përfundimit me shumë sukses në provimin e gjuhës angleze në maturën shtetërore, Smart Center ju sygjeroi të përgatiteshin edhe për provimin ndërkombëtar të TOEIC-ut (Test of English for International Communication), i  organizuar nga ETS, i njëjti institucion që zhvillon edhe provimin e TOEFL-it. Para disa javësh, një pjesë e këtyre studentëve ju nënshtruan provimit, ku pothuajse të gjithë arritën nivelin C1. Më poshtë kemi edhe një  mesazh nga Enxhi, njëra prej studenteve të grupit, e cila arriti 885 pikë në këtë provim.

Being one of the students of Smart Center was wonderful…believe me! Today I’m very glad to make you proud of me, of the result I had on the TOEIC test, but this result it’s because of your work, your amazing work with me and the group.
In the beginning, the day when I was going to have the TOEIC certificate in my hand seemed too far, but here I am now, very happy with my result which Smart Center made possible. I really thank you for the help you gave me. It is very good when your work is rewarded and thanks to t. Eri & t. Redi this certificate is a Big Plus for my future. I also can’t forget t. Dori & t. Ledia whose work made me score pretty well even in my Matura exam. I hope my testimonial makes other students realize what’s best for their English, as one year ago, the testimonial of the two twins for their amazing result on TOEFL test made me choose Smart Center.