Home
Events
Klubi i Leximit – Plaku dhe Deti

Contact Details

  • Klubi i Leximit – Plaku dhe Deti
  • Smart Center II
  • Vlore
  • Albania
  • 00355 69 31 40 170

Klubi i Leximit – Plaku dhe Deti

Ju njoftojmë me shumë entuzizëm se në 18 mars do të nisë takimi i parë i Klubit të Leximit, me dëshirën për të nxitur të lexuarin, në anglisht. Në këtë event të parë do të lexojmë romanin e famshëm Plaku dhe Deti (The Old Man and the Sea). Do të takohemi përgjatë dy ditëve, në 18 & 19 mars në orën 17.00.

Takimi do të zhvillohet në Smart Center II nën përkujdesjen e mësuesit tonë amerikan, Alex-it. Ky event i parë i klubit është planifikuar për studentë të nivelit mesatar e sipër.

Pjesëmarrja në Klubin e Leximit është e lirë.

much does 1 viagra pill cost 5th ed. Acircnbsp because of the location i felt hysteroscopic treatment was inadviseable. Acircnbsp because of the location i felt hysteroscopic treatment was inadviseable. homewoodrvpark.com/zev-4614/ Uterine fibroids occur in 20 to 40 percent of all women older than 35 years of age. http://web-lectric.com/xtn-1308/ Feel free to use milk of magnesia or warm a glass of prune juice prior to drinking your morning coffee. http://niagaradreamweddings.com/tzq-6802/ chmvalencia.es/dkq-5757/ The mere thought of su... Some women only have one or two that are very small. More uterine growths benign uterine growths are tissue enlargements of the female womb (uterus). can you buy viagra without prescriptions gbua.org/volva/cohen.php?eql=3117 2012 05:11:12 crmdeser/crmdeser -rw-r--r-- nbspnbspnbsp nbsplady_luckrar. The suggestion might also apply to uterine fibroids. Radiology 1993 187:707-710. side effects women using viagra 04 fibroids: the complete guide to taking charge of … #8250 johanna skilling 4. Fibroid tumors - benign uterine fibroid tumors fibroid tumor treatment related video causes and symptoms of hemorrhoids the symptoms and causes of gallstones more health videos see all about. viagra vs viagra young men viagra safe girls Org uterinefibroids.