Kurse Programimi për Ndërtim Faqesh Interneti

Ndihemi të krenuar t’ju njohim me kursin tonë më të ri: Ndërtim Faqesh Interneti. Studentët të cilët janë pjesë e këtij projekti ndihen të privilegjuar që marrin mësime nga një ndër profesionistët më në zë të fushës së tij.

Objektivi

Qëllimi i këtij kursi është të përgatisë studentë të gatshëm për standardet e industrisë së ndërtimit të faqeve të internetit duke qenë më të fokusuar në teknologjitë front end, si për shembull: HTML, CSS, Javascript, PHP dhe MySQL. Në përfundim të kursit studentët do të jenë në gjendje të ndërtojnë nga fillimi një CMS (sistem për menaxhimin faqeve).

Mjetët

  1. Firefox
  2. Firebug
  3. XAMPP – Program për mjedisin e zhvillimit të faqeve të internetit
  4. PHPMyAdmin – Program i bazuar në web për manipulimin e databazave MySQL
  5. Pasion – Duhet ta duash kodimin pa të kesh sukses

Plani

I. Introduction to Web Development, Principles & Tools
II. HTML
1) Introduction – Document declaration and core components
2) Paragraphs, bold, italic and underline
3) Links
4) Lists
5) Images
6) Forms
7) Tables
III. CSS
1) Introduction – Width, Height, Margin and Padding
2) CSS Positioning
3) CSS Floats
4) CSS Colors and Backgrounds
5) CSS Fonts
IV. PHP
1) Introduction – Setting up the development environment
2) Variables
3) Arrays
4) Functions
5) Conditional Statements
6) Forms – $_POST and $_GET
7) Uploading Files
8) Introduction to Classes
V. MySQL
1) Introduction – Connecting to the MySQL Database
2) Querying the Database
3) Inserting into the Database
4) Database Design – Normalization
5) Joins – Querying from and inserting into multiple tables
6) Introduction to PDO (PHP Data Object)
VI. Javascript
1) Introduction
2) Variables
3) Arrays
4) Functions
5) DOM (Document Object Model)

Suksese brezit të ri të koduesve në Shqipëri edhe jashtë saj!