Home
Informatikë
Paketa Office

Paketa Office

Kurs Kompjuteri VlorëKursi profesional i kompjuterit për marrje njohurish bazë në sistemin Windows, si dhe në paketën Office zhvillohet prej mëse nëntë vitesh në qendrën tonë. Në këtë kurs përfshihen programet:
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Hyrje në Internet
Email
Ky kurs zhvillohet brenda 30 seancash (përafërsisht dy muaj) në grupe katë deri në tetë studentë. Oraret janë fleksibël si gjatë orareve të para të ditës, ashtu edhe në pasdite. Mësimi i gjithë këtyre programeve në Smart Center kushton vetëm 6.000 lekë. Për grupe më të vegjël se katër studentë, apo kurs individual, aplikohen  çmime të tjera:

  • 3 studentë -> 500 lekë/ora për student,
  • 2 studentë -> 750 lekë/ora student,
  • 1 student -> 1.200 lekë/ora.