Home
Gjuhë të Huaja
Gjuhë Gjermane

Gjuhë Gjermane

Kurset e Gjuhës Gjermane, si të gjithë kurset e gjuhëve të huaja që ne zhvillojmë, ndahen në dy lloje: kurse me ritëm normal dhe intensiv. Kursi normal zhvillohet 12 orë në muaj (3 orë në javë) dhe 20 orë në muaj (5 orë në javë). Në varësi të kohës dhe interesit të studentëve, frekuentimi mund të jetë edhe më i shpeshtë. Ne gjithashtu zotërojmë një larmishmëri metodash të cilat i përshtasim në varësi të grupmoshave, por edhe specifikave të grupeve.
Mësuesi i gjermanishtes, me një përvojë të gjerë në mësimdhënie, ka përgatitur një numër të madh studentësh që gjermanishten e kanë zgjedhur kryesisht për arsye punësimi apo shkollimi në Gjermani, por edhe për arsye pasioni për gjuhët e huaja. Mësuesi ka përvojë të gjerë mësimdhënieje, madje edhe në Gjermani.
Më poshtë kemi shkruar edhe një përshkrim të kohëzgjatjes së kursit, bazuar në sygjerimet e Deutsche Welle.
Për të qenë niveli A2.1 nevojiten rreth 150 orë mësimore
Për të qenë niveli A2.2 nevojiten rreth 225 orë mësimore
Për të qenë niveli B1.1 nevojiten rreth 300 orë mësimore
Për të qenë niveli B1.2 nevojiten rreth 400 orë mësimore.
Kurs Gjermanisht Vlore
Mosha Minimale: 14 vjeç
Frekuentimi: duke nisur nga dy orë në javë
Nisja: Në çdo kohë
Kohëzgjatja: 80 – 100 orë mësimore
Pagesa: 24.000 lekë/niveli (paguhet brenda 3 orëve të para të kursit)
*Pagesa mund të ndahet edhe në dy këste; kësti I paguhet brenda 3 orëve të para dhe kësti II brenda 30-ditësh nga nisja e kursi.