Home
LPI

LPI

LPI, Linux Professional Institute, është provimi më i njohur në botë për të çertifikuar njohuritë e përdoruesve profesionistë të sistemit operativ Linux. Janë aktualisht më tepër se 350,000 provime të realizuara me liderin e çertifikimeve Linux.

Pse të kryesh një provim të LPI?

Përdorimi i Linux vazhdon të rritet në mbarë botën, pasi përdorues individualë, subjekte qeveritare si dhe industri të shumta kanë filluar të eksplorojnë dhe përqafojnë teknologjitë me burim të hapur. Ky zgjerim në drejtim të këtyre teknologjive po realizon dhe ripërcaktimin tradicional të roleve të punës në fushën e ICT, punë që tashmë kërkojnë më tepër njohuri Linux.

Programi i Linux Professional Instititute Certification (LPIC) është ndërtuar për të çertifikuar aftësitë e profesionistëve IT, të cilët përdorin Linux si sistem operimi dhe mjetet e lidhura me të. Programi gjithashtu është ndërtuar për të qenë ‘distribution neutral’, duke ndjekur standartin Linux.

Programi LPIC ka disa nivele. Për të përcaktuar se cilat njohuri i përkisnin secilit nivel, u zhvillua një sondazh duke përdorur “Job Task Analysis” (JTA). Ashtu si me të gjitha proceset e zhvillimit të provimeve LPIC, JTA u zhvillua dhe ekzekutua duke përdorur procese psikometrike të njohura, për t’u siguruar për rëndësinë dhe cilësinë e lartë.

Aftësitë e avancuara në Linux, ndihmojnë në disa profesione:

ZHVILLUES: ADMINISTRATORË: INXHINIERË:
Front End Web
Back End Web
Java
Python
PHP
Mobile
SQL
Embedded Systems
Cloud
Database
Dev Ops
IT/Technical Support
Mobile Application Support
NOC Operator
Big Data
Virtualization
LAMP
QA/QC
Cloud Architect
Microsoft Systems
Networking
Data Analyst
Security

Çertifikatat profesionale ja vlejnë për mundin dhe kohën e shpenzuar, duke qenë se ndihmojnë në dallimin e kandidatëve profesionistë në tregun e punës. Veç kësaj, falëparteritetit të LPI dhe SUSE ju përfitoni 2 çertifikime me nje provim pa kosto shtesë.

 

Leave a Comment

*

*

how does viagra cost J am assoc gynecol laparosc 19996:279-284. thompsdb.com/vot-6116/ Although the amount of energy expended to do this simple task is relatively low, it does burn calories, and iacirceurotradem sure youacirceurotradell agree that every little bit helps. viagra 2011 mp3 An iud (intrauterine device) called mirenareg contains a small amount of progesterone-like medication, which can be used to control heavy bleeding as well as for birth control. can order viagra online canada nbsp nbsp. buy viagra pharmacy malaysia ### ` `. acirceuro� retaining the cervix may help to retain this sensation. http://webgraphon.com/artug/images/socialize-icons/nothing.php?bqi=6769 Living healthy centers view all diet, food fitness weight loss diet plans food recipes fitness exercise beauty, balance love healthy beauty health balance sex relationships oral care living well women's health men's health aging well teens featured topics bmi calculator: get personalized results portion size plate: easy serving size guide your birth control options 19 secrets men wish women knew quiz: weird, crazy dreams food fitness planner: personalize your weight loss plan webmd the magazine app get every issue of webmd the magazine with a free subscription for your ipad. What should i expect during uterine fibroid embolization? the uterus gets its blood supply mainly from the uterine arteries, which are a pair of blood vessels running up the sides of the uterus. buy genuine viagra online uk Having witnessed the impact of fibroids on fertility in many of her patients, she often recommends diet modification aimed at reducing the intake of xenoestrogens, or environmental chemicals that possess estrogenic activity that may fuel fibroid growth, such as bisphenol a in water bottles and canned foods, as well as reducing the intake of growth hormones present in foods such as conventionally raised, nonorganic beef. Privacy policy | terms of use. The mri also helps the radiologist monitor the temperature generated by the ultrasound. The embolization cuts off the blood supply to the fibroids, thus shrinking them. kathestanton.com/nha-9506/