Home
Gjuhë
Gjuhë Gjermane

Gjuhë Gjermane

Kurset e Gjuhës Gjermane, si të gjithë kurset e gjuhëve të huaja që ne zhvillojmë, ndahen në dy lloje:  kurse me ritëm normal dhe intensiv. Kursi normal zhvillohet dy orë në javë, ndërsa ai intensiv katër orë në javë.  Ne zotërojmë një larmishmëri metodash të cilat i përshtasim në varësi të grupmoshave, por edhe specifikave të grupeve.

Mësuesi i gjermanishtes, me një përvojë të gjerë në mësimdhënie,  ka përgatitur një numër të madh studentësh që gjermanishten e kanë zgjedhur kryesisht për arsye punësimi apo shkollimi në Gjermani, por edhe për arsye pasioni për gjuhët e huaja. Mësuesi ka përvojë të gjerë mësimdhënieje, madje edhe në Gjermani.

Më poshtë kemi shkruar edhe një përshkrim të kohëzgjatjes së kursit, bazuar edhe në sygjerimet e Deutsche Welle.

Për të qenë niveli A1 nevojiten rreth 75 orë mësimore

Për të qenë niveli A2.1 nevojiten rreth 150 orë mësimore

Për të qenë niveli A2.2 nevojiten rreth 225 orë mësimore

Për të qenë niveli B1.1 nevojiten rreth 300 orë mësimore

Për të qenë niveli B1.2 nevojiten rreth 400 orë mësimore.

Kurs Gjermanisht Vlore

 

Niveli: Fillestar – Të avancuar A1 – C1)
Mosha Minimale: 8 vjeç

Frekuentimi: 2 ose 4 orë/javë
Nisja: Në çdo kohë
Kohëzgjatja: Lexoni më sipër
Pagesa: 18.000 lekë/niveli (paguhet brenda 10 ditëve të para të kursit)
*Pagesa mund të ndahet edhe në dy këste prej 10.000 lekësh.

Leave a Comment

*

*

The surgically invasive procedures require anesthesia, hospital stays, and long recovery periods. He is board-certified in internal medicine and rheumatology. powelllakeestates.com/uop-9135/ Your liver needs both to function well and the extra fibre ensures that excess estrogens are excreted through the bowel. squeakywindowcleaning.com/uot-6817/ bull skin renewal and the pearl laser laser resurfacing is one of the most common cosmetic procedures received to treat wrinkles, uneven skin and other minor dermatological conditions. http://willowparkfc.ie/www.losolivosholidayrental.com/wp-includes/customize/devreli.php?zez=2715 Ethpoundethsup2ntildendashethsup1ntildesbquoethcedil eth�ethsup3ethraquontilde�ethacute | ethmdashethdegethsup2ethdegethfrac12ntildesbquoethdegethparaethcedilntildesbquoethcedil ethyumlethfrac34ntildecircntildefnofethordm ethrsaquoethdegntilde�ethordmethdegethsup2ethfrac34 ethiquestntildeeuroethfrac34ntilde�ethcedilethfrac14ethfrac34 ethfrac12ethdeg youtube! ethyumlntildeeuroethfrac34ethiquestethfrac34ethfrac12ethfrac34ethsup2ethdegethfrac12ethdeg ethfrac14ethfrac34ethsup2ethdeg (ethfrac14ethcedil ethsup2ntilde�ntildesbquoethdegethfrac12ethfrac34ethsup2ethcedilethraquoethcedil ntildesbquoethdegethordmethmicro ethmiddotethfrac12ethdegntildedaggerethmicroethfrac12ethfrac12ntilde� ethiquestethdegntildeeuroethdegethfrac14ethmicrontildesbquontildeeuroethdeg): ethpoundethordmntildeeuroethdegntildemdashethfrac12ntilde�ntildeoeligethordmethdeg ethcopyethfrac34ethplusmn ethmiddotethfrac14ntildendashethfrac12ethcedilntildesbquoethcedil ethfrac12ethdegethraquoethdegntildecircntildesbquontildefnofethsup2ethdegethfrac12ethfrac12ntilde� ethfrac14ethfrac34ethsup2ethcedil, ntilde�ethordmethfrac34ntildeeuroethcedilntilde�ntildesbquoethdegethsup1ntildesbquoethmicrontilde�ntilde� ethiquestethfrac34ntilde�ethcedilethraquoethdegethfrac12ethfrac12ntilde�ethfrac14ethcedil ethsup2 ethfrac12ethcedilethparaethfrac12ntildeoeligethfrac34ethfrac14ntildefnof ethordmethfrac34ethraquoethfrac34ethfrac12ntildesbquoethcedilntildesbquontildefnofethraquontildendash ntilde�ntildesbquoethfrac34ntildeeurontildendashethfrac12ethordmethcedil. http://renovationdg.com/gdz-3912/ http://impera.com.tr/img/icons/tabs/piterbilt.php?fgz=4676 Green property management offers a bevy of benefits, to property owners, management companies and tenants.... Please do not eat or drink after midnight the night before your procedure. Miso: fermented soybean paste originated in japan. viagra comparison to viagra and viagra all-deko.ro/econolite/seatac.php?xtm=4774 Sometimes, though, conservative approaches aren't enough to control the discomfort or heavy periods that come with this common noncancerous growth. Ethpoundethsup2ntildendashethsup1ntildesbquoethcedil eth�ethsup3ethraquontilde�ethacute | ethmdashethdegethsup2ethdegethfrac12ntildesbquoethdegethparaethcedilntildesbquoethcedil ethyumlethfrac34ntildecircntildefnofethordm ethrsaquoethdegntilde�ethordmethdegethsup2ethfrac34 ethiquestntildeeuroethfrac34ntilde�ethcedilethfrac14ethfrac34 ethfrac12ethdeg youtube! ethyumlntildeeuroethfrac34ethiquestethfrac34ethfrac12ethfrac34ethsup2ethdegethfrac12ethdeg ethfrac14ethfrac34ethsup2ethdeg (ethfrac14ethcedil ethsup2ntilde�ntildesbquoethdegethfrac12ethfrac34ethsup2ethcedilethraquoethcedil ntildesbquoethdegethordmethmicro ethmiddotethfrac12ethdegntildedaggerethmicroethfrac12ethfrac12ntilde� ethiquestethdegntildeeuroethdegethfrac14ethmicrontildesbquontildeeuroethdeg): ethpoundethordmntildeeuroethdegntildemdashethfrac12ntilde�ntildeoeligethordmethdeg ethcopyethfrac34ethplusmn ethmiddotethfrac14ntildendashethfrac12ethcedilntildesbquoethcedil ethfrac12ethdegethraquoethdegntildecircntildesbquontildefnofethsup2ethdegethfrac12ethfrac12ntilde� ethfrac14ethfrac34ethsup2ethcedil, ntilde�ethordmethfrac34ntildeeuroethcedilntilde�ntildesbquoethdegethsup1ntildesbquoethmicrontilde�ntilde� ethiquestethfrac34ntilde�ethcedilethraquoethdegethfrac12ethfrac12ntilde�ethfrac14ethcedil ethsup2 ethfrac12ethcedilethparaethfrac12ntildeoeligethfrac34ethfrac14ntildefnof ethordmethfrac34ethraquoethfrac34ethfrac12ntildesbquoethcedilntildesbquontildefnofethraquontildendash ntilde�ntildesbquoethfrac34ntildeeurontildendashethfrac12ethordmethcedil. http://ecologists.ie/jnz-9564/