Home
Gjuhë
Gjuhë Angleze
Për Të Rritur

Për Të Rritur

Anglishte e Përgjithshme

Kursi i Anglishtes së Përgjithshme është hartuar për studentë që duan të zhvillojnë të katër aftësitë gjuhësore, si: lexim, shkrim, dëgjim & komunikim. Kursi i Anglishtes së Përgjithshme do të përmirësojë edhe strukturën dhe gramatikën, sikurse shqiptimin dhe rrjedhshmërinë tuaj.

Çfarë të prisni nga ky kurs?

Mësueset tona me një përvojë disa-vjeçare do të ndjekin ecurinë tuaj gjatë kursit dhe do t’ju caktojnë  detyra për të ndihmuar në konsolidimin e dijes suaj. Metodat tona ofrojnë edhe mundësinë për t’u ushtruar nëpërmjet platformave që instalohen në kompjuter. Kështu ju mund të punoni edhe në mënyrë autodidakte me pikat tuaja më të dobëta.

Çfarë ndodh pas kursit?

Studentët që përfundojnë nivelin mesatar certifikohen nga qendra dhe përveç kësaj, studentët kanë mundësinë të zgjedhin midis një sërë provimesh të ofruar nga Universiteti i Michigan-it në bashkëpunim me atë të Cambridge-it.  Këto provime njihen në shumë shtete të botës për arsye punësimi apo studimi.

Anglisht Për Të Rritur


Mosha Minimale: 17

Niveli: Fillestar – Të avancuar (A1 – C1)
Frekuentimi: 3 ose 5 orë/javë
Nisja: Në çdo kohë
Kohëzgjatja: Niveli A1 & A2, 80 – 100 orë secili; B1 – C1, 100 – 120 secili
Pagesa: 3.000 lekë/muaj (12 orë/muaj) ose 5000 lekë/muaj (20 orë/muaj)

Ideal për: nxënësit, studentët dhe profesionistët që duan të rrisin nivelin e përgjithshëm të anglishtes së tyre.
 

Anglisht për Provime Ndërkombëtare

Për ata studentë që dëshirojnë të sfidojnë veten, të perfeksionojnë anglishten e tyre, përmirësojnë aftësitë akademike dhe të rrisin mundësitë për punësim në të ardhmen, Smart Center ofron programe përgatitore për provime ndërkombëtare. Kurset Përgatitore për Provime mund të zhvillohen në grup ose individualisht. Kursi individual hartohet sipas nevojave të studentit dhe mund të zhvillohet me ritën normal ose intensiv. Disa nga provimet për të cilat mund të përgatiteni në qendrën tonë janë:

TOEFL
IELTS
MET
MELAB
FCE
ECCE
ECPE

Leave a Comment

*

*