Home
Çmimet

Çmimet

Gjuhë të Huaja
Anglisht, Italisht,
Gjermanisht, Frengjisht
Me ritëm Normal
12 orë/ muaj
Me ritëm Intensiv
20 orë/ muaj
Për fëmijë
8 orë/ muaj
Kurs i Përgjithshëm 3.000 lekë/muaj 5.000 lekë/muaj 2.500 lekë/muaj
Kurs Përgatitor për Provime 3.500 lekë/muaj 6.000 lekë/muaj —–

*Pagesa mujore është përcaktuar bazuar në orët që zhvillohen çdo muaj. Çdo orë mësimore në kursin e përgjithshëm kushton 250 lekë (veç kursit të fëmijëve ku ora kushton rreth 300 lekë), ndërsa në atë përgatitor për provim 300 lekë.  Në rastin kur muaji ofron më tepër orë për studentët sesa ato përmendur më sipër (8, 12 dhe 20) qendra ka të drejtën të anulojë orën që konsiderohet e papaguar.  Për këtë studentët njoftohen dhe lajmërohen në klasë.

**Grupet janë të përbërë nga 4-8 studentë.

***Për grupet me:

  • 3 studentë -> 500 lekë/ora për student,
  • 2 studentë -> 750 lekë/ora student,
  • 1 student -> 1.200 lekë/ora.

****Kur grupi mbetet me më pak se katër studentë qendra, për të mos rritur çmimin e kursit, zhvillon një orë më pak gjatë javës, kjo me miratimin e studentëve.

*****Kursi i gjuhës gjermane dhe asaj frënge e zhvillon kursin dy orë në javë dhe pagesa është e njëjtë me gjuhët e tjera.

Kurse Kompjuterike
Paketa Office (Word, Excel, PowerPoint, Internet, Email) 6.000 lekë (40 orë)
AutoCAD  2D & 3D 25.000 lekë
Financa 5 12.000 lekë
Alpha 12.000 lekë
Adobe Photoshop 15.000 lekë
Adobe Premiere 20.000 lekë

 

Tarifa e Provimeve Ndërkombëtare
Michigan Tests (MET, ECCE, ECPE) 90, 140, 155 EURO
Cambridge English (KET, PET, FCE, CAE) 120, 130, 170, 175 EURO
TOEFL 170/180$
TOEIC 135 EURO
IELTS 140 EURO

Leave a Comment

*

*

Buring, paulnbspm. fincaslorey.com/mkt-1140/ Symptoms include heavy periods, cramping, painful sex, and an urge to urinate. preferredbrandsproduce.com/aspnet_client/system_web/4_0_30319/merlino.php?huh=6517 http://jameskmwatts.com/uwx-6839/ nbsptechnical bulletin: an educational aid to obstetrician-gynecologists. Boston, ma, usa. shoskyuk.com/ytt-5110/ See the entire definition of proteins puberty: a complex biologic and psychologic process involving sexual development, accelerated growth, and adrenal maturation heralded by the secretion of gonadotropin releasing hormone (gnrh) from a part of the brain called the hypothalamus. cheap viagra in the uk Some leiomyomas have a high-signal-intensity rim on t2-weighted images, which represents a pseudocapsule of dilated lymphatic vessels, dilated veins, or edema (fig 10) (30). Boston, ma, usa. It won't cost $915 you would normally pay for yearly birth control pills. http://koronida-naxos.gr/iqu-1163/ 40 mg viagra dosage Net provides this medical information service in accordance with these terms and conditions. 02 kb 14. http://angiovis.org/iyr-8490/ (london) nbsp more on whereincity. | about us | newsroom | investor relations | careers | faq | contact us united states nbsp medical areas procedures products home raquo procedures raquo uterine fibroid embolization (ufe) uterine fibroid embolization (ufe) ufe is a less invasive technique that blocks the flow of blood to fibroids, typically performed by injecting embolizing (blocking) particles into the uterine artery, causing the fibroid to shrink or subside.